Schär | glutenfree Products - Да растем заедно

Да растем заедно

Продукти

Устойчивото земеделие е сърцето на Schär. Насърчаването на биоразнообразието и доставянето на продукти с найвисоко качество по възможно найдобрия начин означава предлагане на подобро бъдеще за нашите хора, нашите общности и нашата планета. 

Биоразнообразие и устойчиво земеделие

Защитаваме и насърчаваме помалките посеви и биоразнообразието. Ние се ангажираме да опазваме нашето биоразнообразие: 

 • чрез насърчаване на второстепенни култури като елда, сорго или просо 
 • чрез насърчаване на устойчиви земеделски практики 
 • чрез постигане на верига за доставки без обезлесяване 
 • чрез използване единствено на яйца от свободно отгледани кокошки без клетки

Устойчива опаковка

Доставяме здравословна и безопасна храна, докато намаляваме отпадъците. Ние се ангажираме да намалим нашия отпечатък върху околната среда: 

 • като гарантираме, че всички опаковки са и ще бъдат 100% рециклируеми, рециклирани или компостируеми 
 • чрез намаляване количеството на опаковъчни материали 
 • като използваме хартия, а не пластмаса 

Въглероден отпечатък

Ускоряване прехода на света към устойчива енергия. Ние се ангажираме да намалим нашите емисии: 

 • чрез преминаване към фотоволтаични и слънчеви източници 
 • чрез сътрудничество с екологично чисти логистични партньори

Промотираме разнообразност и обединяване

В Schär, ние сме шампиони по това да комбинираме разнообразност и обединяване във всеки един аспект на дейността си.

 • посрещайки различията като движеща сила, ние приоритизираме практики за работна култура, търсейки иновации и нови таланти.
 • чрез продължаващи инициативи и обучения, ние подкрепяме нашия екип да се движи в един променящ се свят с внимание към обединяването.