Да растем заедно

Продукти Различни

Устойчивото земеделие е сърцето на Schär. Насърчаването на биоразнообразието и доставянето на продукти с найвисоко качество по възможно найдобрия начин означава предлагане на подобро бъдеще за нашите хора, нашите общности и нашата планета. 

Биоразнообразие и устойчиво земеделие

Защитаваме и насърчаваме помалките посеви и биоразнообразието. Ние се ангажираме да опазваме нашето биоразнообразие: 

  • чрез насърчаване на второстепенни култури като елда, сорго или просо 
  • чрез насърчаване на устойчиви земеделски практики 
  • чрез постигане на верига за доставки без обезлесяване 
  • чрез използване единствено на яйца от свободно отгледани кокошки без клетки

Устойчива опаковка

Доставяме здравословна и безопасна храна, докато намаляваме отпадъците. Ние се ангажираме да намалим нашия отпечатък върху околната среда: 

  • като гарантираме, че всички опаковки са и ще бъдат 100% рециклируеми, рециклирани или компостируеми 
  • чрез намаляване количеството на опаковъчни материали 
  • като използваме хартия, а не пластмаса 

Въглероден отпечатък

Ускоряване прехода на света към устойчива енергия. Ние се ангажираме да намалим нашите емисии: 

  • чрез преминаване към фотоволтаични и слънчеви източници 
  • чрез сътрудничество с екологично чисти логистични партньори